Politika v Cechach
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

Vaclav Havel

Goto down

Vaclav  Havel  Empty Vaclav Havel

Příspěvek  Admin Fri Jan 04, 2013 3:06 pm

a ja mu tak fandil to jem lojza

texty vypadaly asi takhle ... ( texty o halvovi , noblse , Hulkovi , Spackovi , )

Dnešním dnem v ČR opět vyhrála lež a nenávist nad pravdou a láskou. Doufám, že se jednou havlovské heslo naplní a nejen já opět mohu být hrdá na zemi, kde žiju. Nicméně Vám velmi děkuji za to, že jste s noblesou Vám vlastní dokázal spojit mnoho lidí, aby se bili za dobrou věc (a to bez lži a podlosti)!

Václav Havel - Humanitární bombardování
https://www.youtube.com/watch?v=It8rgZ0_IRI


www.policejniveteran.cz/files/Havel si přál návrat sudetských Němců.pdf

Havel byl Zednar ( myslim IV stupne ) http://euportal.parlamentnilisty.cz/Articles/9965-havel-byl-zednar-stejne-oddany-jako-byl-oddany-alkoholik.aspx

http://dolezite.sk/Vaclav_Havel_z_jine_strany_mince__166.html

http://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/1096-uloupene-kosovo

Václav Havel o Václavu Klausovi a Češích rok 1994
https://www.youtube.com/watch?v=hMKF-3zjwf8

Parazit Václav Havel nabyl po 17. listopadu 1989 v restituci rozsáhlý majetek. Pozadí této restituční transakce, jedné z prvních, která prolomila Benešovy dekrety, je však zatemněno a objevuje se jméno pražského pozemkového krále, miliardáře Miloše Červenky. Rodina Havlů patřila k nejbohatším židovským rodinám v Praze již na počátku 20. století. Otec a strýc Václava Havla byli členy zednářské lóže „Bohemia“. Oba financovali Sionistické organizace, zednářské lóže, PEN-klub a oba byli členy Rotary-klubu. Současné bohatství, resp. zrestituované majetky jsou dílem strýce Václava Havla, Miloše Havla filmového podnikatele. Významnou měrou se na majetku rodiny podílel i otec Miloše Havla Václav Havel, majitel stavební firmy a stavitel Lucerny. Vztahy Václava Havla se svým synem Milošem Havlem však byly později poznamenány synovou neutajovanou homosexualitou. Asi nejproslulejším projektem Miloše Havla bylo vybudování barrandovských studií, které vybudoval spolu s židovským podnikatelem Osvaldem Koskem. Miloš řídil i filmovou společnost Lucernafilm a bohatl na dovozu a promítání amerických filmů. Po začátku války vstoupila na Barrandov německá správa a ateliéry se nebývale rozrostly. Točila se řada filmů, na kterých se podílela tehdejší elita českých herců. Rodina Havlů patřila k prominentním Židům, svědčí o tom fakt, že Miloš Havel a Václav Havel senior spolupracovali nejen s okupační správou, ale také s Gestapem a SD (Sicherheitsdienst). V Lucerně (která byla ve vlastnictví Havlů) ustavili rezidentůru SD a zřídili konspirativní byty. Zde získávali občany ke spolupráci s SD a Gestapem. Miloš Havel zajišťoval pro Gestapo a SD večírky, hony a zábavy s děvčaty a optoval německou národnost i občanství. Dostal doklady na německé jméno a příjmení. Pracoval zpočátku jako agent, pak jako řádný úředník pražského Gestapa. Miloš Havel dostal také celou řadu osob do koncentračního tábora a vězení. Po válce byl Miloš Havel zařazen pod svým německým jménem na listinu válečných zločinců. Byl také obžalován, ale obvinění bylo za nejasných okolností staženo. Z této doby existují také doklady o čilých stycích Miloše Havla s StB. Miloš Havel podepsal StB také spolupráci. Po navázání spolupráce s StB odcestoval Miloš Havel do Německa. V Západním Německu požádal Miloš Havel jako „pronásledovaný“ český Žid za války o odškodnění za majetek, který ztratil. V průběhu války totiž prodal polovinu barrandovských studí německé správě za částku asi 7 milionů korun, což považoval za podhodnocenou cenu, ke které byl přinucen. Západoněmecký rehabilitační soud nároky Miloše Havla uznal a v plném rozsahu jej odškodnil. Vraťme se však k Václavu Havlovi. Ten se programově angažoval v Chartě 77, ve které byla řada (bývalých) komunistů, tzv. „osmašedesátníků“. Namátkou uveďme jména jako Ludvík Vaculík, Pavel Kohout, Jiří Hájek, Jaroslav Šabata, Miloš Hájek, Karel Šiktanc a řada dalších. Václav Havel byl rovněž členem KSČ a to do roku 1967.. Všichni mluvčí Charty 77 byli Židé nebo zednáři. Václav Havel nebyl řadový disident. Jezdil v lepším automobilu než tehdejší předseda komunistické vlády (vlastnil luxusní Mercedes), obýval rozlehlý a komfortní byt na Rašínově nábřeží a stejně tak měl k dispozici svou usedlost Na Hrádečku, kde mohl nerušeně pořádat své disidentské seance. Havlův čas přišel v listopadu 1989, když na Letné a z balkonu Melantrichu mával nadšeným statisícům doufajících. V témže roce byl komunistickým parlamentem jednomyslně zvolen prezidentem a když skládal slib, přísahal symbolicky na komunistickou ústavu. Neštítil se mávat nadšeným a doufajícím davům a poté přísahat věrnost komunistické ústavě. V roce 1990 se uvažovalo, jakým způsobem uskutečnit restituce a především v jakém rozsahu. Václav Havel, který měl tehdy v Občanském fóru rozhodující slovo, prosadil široké a rozsáhlé restituce. Vzhledem k hrozbě nároků sudetských Němců se parlament rozhodl navracet majetky zabavené teprve po 25.2. 1948. Způsob, jakým se Václav Havel dostal k majetkům svého strýce a děda, je zahalen tajemstvím. Jeho strýc Miloš Havel byl po válce označen jako kolaborant a jeho majetek znárodněn podle Benešových dekretů. Proto se na něj klasické restituční předpisy o navracení majetku ztraceného po roce 1948, nevztahují. Václav Havel přesto jako jeden z prvních dostal veškerý majetek, o který požádal. Možná i proto se Havel bojí tématu Benešových dekretů jako čert kříže. Na přímou otázku na svůj názor na ně uvedl pro BBC v roce 2002: „Já jsem se k tomuto velmi důležitému a citlivému tématu vyjádřil už mnohokrát, ale vždycky jsem se k němu vyjádřil, když jsem já chtěl a ne tehdy, když jakási zhysterizovaná atmosféra mě k tomu nutila, já zůstanu věrný této tradici, pokud jde o ty dekrety.“ Jednoznačné stanovisko k Benešovým dekretům však Václav Havel nikdy neposkytl a dobře ví proč. O pozadí Havlových restitucí se nikdy nemluvilo a žádný novinář se jimi netroufl zabývat. Ještě dnes je Havel pěstovanou ikonou tzv. sametové revoluce a falešného sametového „národního obrození“. Restituce příjemně postihly řadu disidentů z Charty 77 a ti chartisté, na které nic nezbylo, si dokumenty k restituci alespoň padělali. Učinila tak Havlova spolupracovnice a disidentka z Charty 77 (Židovka) Marta Chadimová , jejíž restituční podvod s nemovitostmi na Loretánském náměstí v Praze byl však odhalen a před odsuzujícím rozsudkem jí zachránila jen milost jejího přítele z Charty 77. Restituce Václava Havla proběhly však tiše a úspěšně. Upozornit na to, že prolamují Benešovy dekrety a jdou hluboko za stanovenou restituční čáru 25.2.1948 si nikdo netroufl a netroufá si tak učinit ani nyní. Lze přitom konstatovat, že právě Havlovy restituce byly jedny z průkopnických v tom smyslu, že prolomily Benešovy dekrety. Na počátku 90. let se u restitucí Havlova majetku objevuje jméno Miloše Červenky, současného miliardáře a pozemkového magnáta v Praze. Absolvent moskevského MGIMO (aneb „Akademie KGB“) Červenka také Havlův majetek spravoval a fungoval jako Havlova „peněženka“. Naskýtá se proto otázka, pro koho vlastně dnes agent Červenka svůj obrovský majetek spravuje. Havlovy úzké vztahy na staré struktury v souvislosti s jeho majetkem ukazuje i známá transakce, když prodal svou polovinu paláce Lucerna společnosti Chemapol vedené agentem StB Václavem Junkem. I u této transakce asistovala šedá eminence jménem Červenka. Dnes je (bývalý) majetek rodiny Havlů zdevastován a pomalu chátrá. Důkazem toho jsou jak Barrandovské terasy, tak Lucerna. Havel však rozhodně nezchudl, svá aktiva má uložené jinde. Skutečný obraz Václava Havla je diametrálně odlišný od toho, jak jej vykreslují Židy ovládaná média a samozvaní kulturní elitáři. Vyzní tedy velmi trefně, je-li při jedné společenské akci k nazvání Václava Havla za „jednoho z nejlepších synů národa“ vybrán jistý deviantní fotograf obscénních polopornografických snímků a sál plný ovcí nadšeně tleská. Je to jen důkazem, kterak se instalovaná „česká kulturní elita“ (většinou tvořená Židy) utápí v bahně pokrytectví a bezpáteřnosti. Václav Havel zneužíval ideály, kterými se zaštiťoval. Ač celý život žil s maskou bojovníka s totalitou a s komunismem, již v období Charty 77 s (bývalými) komunisty ochotně spolupracoval. A navíc jak už bylo řečeno byl sám bývalým komunistou. Po jeho úspěšném 17. listopadu 1989 Havel v čele Občanského fóra zajistil, aby si komunistická elita udržela moc ve státě. Symbolicky jmenoval federálním premiérem bývalého komunistického ministra Mariána Čalfu. Havel také obnovil všechny židovské společnosti ve státě a zednářské lóže, jejichž členy se stali téměř všichni vyvolení členové Charty 77 a Občanského fóra, vlády a diplomatického sboru, kteří byli povoláni pro budoucnost k vybraným rolím. V březnu 1989 se v soukromých pražských bytech připojovala k televizorům videokazeta s Havlovou hrou „Asanace“, natočenou malou divadelní scénou v Německu. Na konci děje hry byl připojen asi osmiminutový fotografický přehled autorova života. Na jednom snímku je Václav Havel se všemi rituálními symboly svobodných zednářů korunován králem. Václav Havel byl zasvěcen do zednářské lóže v roce 1968 při svém pobytu v USA. Do lóže byl uveden Arthurem Millerem, Židem a bývalým americkým komunistou. Havlovi se dostalo 30. stupně zasvěcení podle amerického rituálu (Ritual of Knight Kadosh z roku 1879). Etika rytířů 30. svěcení (Kádoš) je v rituálu charakterizována takto: „Moi, rien que moi, tout ŕ moi, tout pour moi, et cela par tous les moyens quels qu´ils soient“, tj. Já, nic než já, všechno mě, všechno pro mne a to všemi prostředky, lhostejno jakými. Stupeň rytíř Kádoš je pojmenován podle rabína Ha-Kadoshe. V zednářském řádu Kádoš existuje 7 stupňů. Václav Havel byl zasvěcen ve stupni 1. jako Le Kadosh Israelite (Kádoš Izraelita). Svým stupněm zasvěcení byl Havel předurčen (vyvolen) pro výkonnou politickou roli. V den své inaugurace předstoupil před veřejnost v krátkých nohavicích svých kalhot, což v nezasvěcené veřejnosti vzbudilo rozpaky, zasvěcenci v celém světě však věděli, že patří králi bosákuslužebníku Židů. Krátce po svém zvolení prezidentem navštívil Izrael, kde s rabínskou čepičkou na hlavě převzal čestný doktorát. Vídeňský Kurier přinesl fotografii Havla, na níž s židovskými modlícími řemínky na hlavě, opřen o Zeď nářků, šeptá hebrejské modlitby a skládá přísahu. Václav Havel je dokonalý symbol falešné a pokřivené morálky naší společnosti. Na úpadku morálky a národního cítění se Václav Havel podepsal ještě více, než celý komunistický režim. Ten, kdo jej uznává a uctívá jako „morální symbol“, tímto zároveň přijímá tuto pokřivenou a neupřímnou morálku za svou.
reagovat

Vaclav  Havel  38278510


Madeleine Albright - Perfect example of a Political Psychopath
https://vimeo.com/56760361Václava Havla sere
https://www.youtube.com/watch?v=eunZC5Fv_8o

http://www.ahaonline.cz/clanek/musite-vedet/79393/klausuv-kancler-hajek-havel-nemel-moralku-a-byl-to-svobodny-zednar.html

###
Alexander Dubček Bratislava, 19.2.1989 ( pred revoluci !!!!!!!!!!! )

https://www.youtube.com/watch?v=OxSIwJIDEis

http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/247873-dubcek-mal-este-niekolko-dni-pred-autohavariou-velke-politicke-plany/


Vaclav  Havel  73404910

Madeleine Albrightová
http://freeglobe.parlamentnilisty.cz/Articles/2374-svetoznamy-reziser-madeleine-albrightova-je-krava.aspx

sunny https://www.dropbox.com/sh/m8r3m6w16ao0p6p/04oB328ab2

https://www.dropbox.com/sh/m8r3m6w16ao0p6p/f_bWbvU9YC/Havel%20%20Schwarzenberg%20kurátor%20.docOtevřený dopis Václavu Havlovi od Zdeněka Spálovského,
důchodce, Kroměříž

Špígl 9.května 2001

Zdeněk Spálovský vstoupil do historie svým soudním sporem s prezidentem Havlem za články, které o něm publikoval v našich i zahraničních médiích. Naší redakci zaslal k uveřejnění tento otevřený dopis.

Václave Havle,

Tímto dopisem doplňuji otevřený dopis ze dne 1.8.1993.

Když jsme spolu jednali 27.12.89, varoval jsem Vás, abyste se neopovážil omlouvat Němcům, pokud tak učiníte , budu první, kdo se proti Vám postaví. Mám k tomu co největší právo, jak se v tomto dopise dozvíte. Nechtěl jsem hovořit o protektorátní minulosti Vaší rodiny, protože zastávám názor, že děti nemohou za chyby a zločiny svých rodičů, pokud nepokračují v těchto zločinech.
Vy jste převzal štafetu sionistickonacistickou a pokračujete ve zločinu vlastizrady, které se dopustil Váš otec a strýc, proto jste plně vinen.

Váš otec a strýc, byli členy organizace sv. Pavel, která byla založena v minulém století a trvá dodnes. Tato organizace má za úkol germanizaci Evropy a likvidaci slovanských národů, což napsal Karl Marx – Mardochej v roce 1849: „Úplný zánik Jihoslovanů jest požadavkem evropské kultury, protože budou poněmčeni a pomaďarštěni. Jsou to banda lupičů a příští světová válka přinese zánik Jihoslovanů. Čechové, k nimž chceme Moravany a Slováky počítat, ačkoliv se řečí a minulostí od sebe liší, neměli nikdy svých dějin a tento nikdy neexistují národ činí si nároky na samostatnost ? Nemají žádného práva na národní samostatnost a nemohou ji nikdy dosíci.“

Další historický výrok , který je naplňován, s vaší přímou pomocí : „My nejsme potomci oné husitské šlechty, která protestovala roku 1415 na sněmu českém proti koncilu kostnickém, my jsme potomci oné katolické šlechty, která u Lipan porazila Tábory a na Bílé Hoře stavy české…“ „My vidíme v husitech ne slavné bohatýry , ale bandu lupičů a žhářů, komunisty 15. století, a my , Schwarzenbergové, budeme bojovati proti Vám novohusitům s touže rázností, jako pánové z Růže bojovali proti starým husitům. Karl von Schwanzergerg, r. 1889.


Ve službách Kohla a Německa

Tak jako Henlein plnil vůli a rozkazy Hitlera , tak Vy plníte vůli Kohla, Kinkla a Německa. K tomu lokajství Vás zavazuje Vaše členství v organizaci sv. Pavel a německé občanství.

Aby byl beze zbytku splněn plán likvidace naší země Československa, kterým jste byl pověřen, byl Vám určen Schwarzenberg jako kurátor. Protože Váš alkoholismus nezajišťoval toto plnění. Proto zastával takovou významnou funkci, dostal státní občanství ihned majetek.

Tento potomek cizácké a nepřátelské šlechty nemá právo vůbec do naší země vkročit, natož aby měl tyto výhody.

Já plnoprávný občan nemám žádná práva a majetek jsem nedostal, přesto, že jsem přešel peklem nacismu a komunismu.

Deklarace je německý diktát. Tímto je uznána Mnichovská dohoda a Protektorát a naše podřízenost Německu. Dopustil jste se toho nejhoršího zločinu vlastizrady na naší vlasti. To, co nestačil uskutečnit Váš otec a strýc s německou podporou a pomocí, dokončujete to teď Vy, pod rouškou sametu, humanity listiny lidských práv, kterých zneužíváte s cynismem Vám vlastním.
Hitler dosazen s financováním Amerikou ?

Adolf Hitler, také člen organizace sv. Pavel, byl osobním přítelem obou Havlů, kteří pro něj pracovali oficiálně od roku 1933, proti naší republice. I když byli významní členové zednářských lóží, o tom věděli nacisté a samozřejmě i Hitler, protože byl poloviční žid, dosazený Amerikou a financován, nesmělo se těmto dvěma ublížit.

Byli pod ochranou samotného Hitlera. Toto je důkaz, co je sionistický nacionalismus, který obsahuje „kapitalismus, komunismus, fašismus, nacismus, globalismus“, který Vy teď připravujete.
Po okupaci 15.3.1939 bylo v Lucerně zřízeno sídlo SD – Sicherheitsdienst a Gestapa. Oba Havlové pracovali jako agenti. Byli tam zřízeny konspirativní byty, kde získávali občany ke spolupráci s SD a Gestapem. Váš strýc zajišťoval pro gestapo a SD večírky, hony a zábavy s děvčaty a optoval německou národnost i občanství. Váš strýc pak dostal doklady na německé jméno a příjmení a stal se řádným úředníkem pražského gestapa.

Já jsem ho poznal, když mne v Praze zatýkal pod jménem Klaus Wiedermann.
Než byla provedena okupace Československa , měl Váš strýc a otec vytvořenou organizaci agentů , kteří pak údajně pracovali pro skutečný odboj. Proto mohli pronikat do skutečného odboje a likvidovat naše nejlepší lidi. Mají na svědomí mnoho našich občanů, které dostali do koncentračních táborů a vězení , a osobně zabili přede mnou 3 lidi. Mají podíl na likvidaci štkp. Morávka, pplk. Balabána, pplk. Mašína a také podíl na zatčení a uvěznění v koncentračním táboře Dr. Milady Horákové.


Tajně hlídali R.Hendricha

Když byl do protektorátu přeložen R. Hendrich s úkolem likvidovat členy zednářských lóží a zlikvidovat náš národ, Hitler žádal Vašeho strýce, aby Hendricha tajně hlídali. Byl rodinným přítelem Vaší rodiny a Vás choval na klíně a přitom netušil, že je vlastně hlídán. Pátral po původu Hitlera. Byl jeho tvrdým odpůrcem a zednářských lóží, které likvidoval bez slitování a Vašeho otce a strýce se nedotkl. Když poslal Haydrich své dva agenty do Polné, Váš strýc okamžitě podával zprávu Hitlerovi s kterým měl přímý kontakt. Byl to Hitler, který okamžitě žádal Ameriku o likvidaci Haydrich. Ta byla provedena na žádost Beneše !!

Byl to váš otec, který určil Lidice jako místo původu atentátu. Váš otec a strýc mají na svědomí tragédii lidickou.
4. ledna 1944 jsem předával zprávu v Praze a varování . 5. se mělo uskutečnit navázání styku. Bylo podezření, že jde o provokaci a nebyla jistota, že jde o skutečnou skupinu odboje. Byl jsem požádán o pomoc. žena, která měla být mou údajnou matkou, mi měla krýt záda. V 10 hod. na nábřeží naproti Národnímu divadlu byl jsem tím dotyčným sražen na zem. Od Národního divadla vyběhli nějací muži. Chtěl jsem utéct, ale ten druhý, který tam čekal mne nepustil. Dostal jsem ránu a upadl na zem. Ta žena přiběhla a volala na muže, který přiběhl a kopl mne „ Pane Havel, co Vám můj syn udělal, proč ho kopete ?“ Ich bin nicht Havel, a ženu udeřil. Srazil ji na zem, a ihned přijelo auto, do kterého nás vhodili. V Bartolomějské výslech. Kdo jsme, odkud a ke které skupině patříme. Ta žena byla velmi statečná, moc na ní vzpomínám. Pane Havel, toto je velký omyl, my nikam nepatříme. Váš strýc zařval „Ich bin nich Havel, Ich bin Klaus Widermann.“ Ale já Vás znám, povídá ta žena, jste Miloš Havel a ten vedle je Václav Havel a tento pán je Pružinský Klaus. A tady udělala chybu. Klaus bylo krycí jméno. Váš strýc a ti ostatní kati zařvali, a Váš otec zaječel. Tak přece, začal ten pravý výslech. Bylo jich tam dost na týrání. Když jsem zavolal „maminko“, váš otec uměl dávat pěkné facky. Po každé jsem omdlel. Tu paní křísili a znovu bili, strhly z ní šaty a nějakými pružnými holemi ji mlátili. Váš strýc šílel, protože nepromluvila. Když se probrala, chtěla vstát, ale nemohla. Byla skoro nahá. Váš strýc se k ní naklonil s jedním a zařval „Ty čechiše švajnehund, budeš mluvit ?“ A ona najednou klidně povídá „pane Miloši Havle, Vy jste lidská bestie“. Váš strýc popadl tu hůl a udeřil ji jak nešťastně, že ji zabil. Začal jsem plakat a volat „Maminko, co Ti udělali“? Probral jsem se až na kobce na Pankráci. Nebudu popisovat mučení, kterým jsem prošel. Zde mne vyslýchali Němci. Já jsem své jméno nevyzradil. Byl jsem si vědom, co by to znamenalo pro mou rodinu a organizaci.
5.
Pojem času jsem ztratil. Když mne převáželi do Berlína , bylo již teplo. Dali mne na kobku, kde byli dva občané Dánové. Při každém výslechu mi vzali šaty , nahého mne pověsili na dobytčí háky za nohy a bičovali mne. Ten gestapák co mne vyslýchal byl sudetský Němec a uměl česky. Sám mi to řek, že pochází od Karlových Varů a že se budu hlásit jako „čechiše švajnehund“. To jsem neudělal, mlčel jsem. Byl jsem bit nějakým bičem a pěstmi. Moji spoluvězni mne opatrovali , hladili mne a byli mi velkou oporou. Byl jsem na konci si fyzických , nemohl jsem už ani chodit. Měl jsem pár dnů pokoj, klid pak přišel další výslech. K mému překvapení , nějaká kancelář, ale jaksi holá. Byl tam stůl a kolem něj seděli nějací muži v uniformách a také v civilu. Byli mírně rozpití a pak se mi představil Váš otec , strýc Pružinský Klaus a ten další byl Klaus Wilfer, rezident II. oddělení pražské SD a byl tam nějaký malý chlapec v uniformě Hitlerjungend. Stál u Vašeho otce, který ho hladil po hlavě. Když Váš otec na mne zařval jak to, že se nehlásím jak mám, jak se jmenuji a kdo jsem, tak jsem mlčel. Svlékli mne do naha a bičovali po chodidlech tím, že to ze mne dostanou. Nemohl jsem se postavit, klečel jsem. Pak ke mně přistoupili ti v uniformách a Váš otec a každý měl v ruce sklenici a popíjeli. Ten gestapák na mne zařval „ Du čechiše švajnehund, budeš se tak hlásit nebo ne ?“ Zakroutil jsem hlavou, že ne. Kopl do mne a já upadl. Ten chlapec přiběhl a kopal do mne, až jsem močil krev, pak zvedl pravou ruku a volal Sieg Heil, Heil Hitler. Pak ke mně přistoupil ten gestapák i s Vaším otcem a něco německy říkal Vašemu otci. Ten se smál a kýval hlavou a něco říkal. Přivedl moje dva spoluvězně. Ten gestapák mi říkal , že když se nebudeš hlásit , jak ty dva zastřelíme. Nevěřil jsem,že by to udělali. Zakroutil jsem hlavou. Vzal pistoli a chtěl je střelit . Váš otec ho zastavil , vzal mu pistoli a ty dva spoluvězně zastřelil. Byl to pro mne šok, ten malý chlapec, k nim přiběhl a kopal do nich a pak volal Heil Hitler a Sieg heil. Váš otec ho za to chválil a hladil. Mohl mít tak 7 až 8 roků. Pak přivedli další vězně , tři, jeden z nich mluvil francouzsky. Váš strýc i otec ne mne řvali, že je také zastřelí. Nemohl jsem si vzít na svědomí další lidské životy. Kleče jsem se hlásil „ Her komandant, ich bin heftlink čechiše švajnehund ohne nahme“ Hurónský řev a řehot jaký spustili jsem do té doby neslyšel.


Odsouzen jako nepřítel Třetí říše

25.května 1944 jsem byl nějakým soudem souzen, pro nepřátelsko činnost proti národněsocialistickému státnímu zřízení. Svědkové proti mně byli Váš otec, strýc, Pružinský Klaus a Klaus Wilfer. Na základě jejich svědectví, kterým dokazovali , že pařím k nepřátelské organizaci , jak svědkové jednoznačně potvrdili, že jsem se ohlásil přesně podle domluvy. Soud dospěl k jednoznačnému závěru , že jsem člen nepřátelské organizace, jejíž činnost je zaměřena škodit Velkoněmecké říši a národněsocialistickému státnímu zřízení. Proto jsem byl odsouzen k smrti s podmínečným odkladem tří měsíců. Pokud do této doby nesdělím své jméno a nacionály budu popraven. Tlumočník , který mi překládal celý průběh soudu, byl zřejmě Čech. Mluvil perfektně česky.

Za krátkou dobu jsem byl se několika spoluvězni převezen do Mauthausenu . Než jsem byl dán na oddělení transportu, bylo mi vytetováno číslo 80943 na předloktí levé ruky.


Vězněm v Mauthausenu

V Mauthausenu jsme projeli nějakým tunelem. Přebíral mne nějaký vězeň, mluvil česky a než mne dal na celu, tak se mne zeptal , jak se jmenuji a odkud jsem. Řekl jsem zase – nevím. Na cele byli tři vězni ve vězeňských šatech, odsouzení k smrti. Když zavřeli dveře, jeden z nich povídá. „Ani nám neříkej svoje jméno, ani odkud jsi. Vydrž a nezraď.“ Byli to příslušníci dem. Pravice Ing. Zdeněk Čech, Dr. Prof. Jindřich Spáčil a prof. Marek Neuman. Cela byla holá, spali jsme na holé zemi a nesměli jsme ven. Ten vězeň, který mne přebíral spolu s dozorcem, byl kápo a placený agent gestapa, pomocník kata – Antonín Novotný, budoucí prezident Československé socialistické republiky a první tajemník ÚV KSČ. Jednou se mne zeptal Zdeněk Čech , čím je můj otec. Obchodník říkám a v tom se otevřou dveře a Novotný zvolal, živnostenský parchant. Poslouchal za dveřmi. Trvali na mé popravě spolu s mými spoluvězni. Také to dokázali. Odvedli nás na celu smrti a přede mnou byli ti tři popraveni, když přišla řada na mne, otevřeli se dveře a někdo zařval „Halt“ a německy něco volal Nesměl jsem být popraven, protože lhůta tří měsíců neuplynula.

Odbojová organizace, které velel JUDr. Jan Uher, vyvinula všechnu svou moc a tajně mne z Mauthausenu dostali ven.Váži jsem necelých 25 kg. Váš otec a strýc mají podíl ha likvidaci plk.JUDr. Jana Uhra, pplk. Ing. Jiřího Melichara, vypálení Javoříčka a tam vyvraždění mužů od 15 let. Byli to bestiální zrůdy, které Vy dnes oslavujete jako hrdiny, což Vás plně charakterizuje.


Co obsahuje tajná přísaha ?

Plně jste převzal jejich odkaz , který naplňujete. Plníte také přísahu, kterou jste skládal v Izraeli opřen o Zeď nářků při Vašem svěcení do 30. svěcení ve stupni 1. Jednáte přesně jak jste slíbil. Rozbít náš stát, podrazit lid, nadělat z nás otroky a poslušné stádo konsumentních tvorů vnutit lidu apatii, beznaděj, lhostejnost a nezájem o věci veřejné, musela narůst kriminalita, prostituce , drogy a tím rozbít morální hodnoty společnosti.

Jednáte přesně podle zasvěcení: Já, jedině já, vše kvůli mně, pro mne, a to všemi možnými prostředky.

Přísahu, kterou jste skládal v Izraeli, byla přísahou Bohu zla – Luciferovi a Satanovi. Nejsem fanatik, ale tvrdý realista. Zlo v kterém stojíte, se muselo ukázat, odhalit svoji tvář. To se stalo.
Já jsem skládal přísahu životu, Pravdě a Spravedlnosti – tomu Bohu, který stvořil Vesmír, planetu Země a Člověka, Stvořitel. Soud, o který jsem požádal není spor dvou jedinců, ale boj dvou systémů. Dobra a zla. To, že jste mi dal milost, ne z humánních důvodů, ale proto, aby jste mi zavřel hubu. To jste dal naprosto jasně najevo, že mám pravdu a z té máte strach.
Proto říkám, Buď život nebo smrt, buď pravda nebo lež, buď spravedlnost nebo zločiny a bezpráví.


Ochráncem vlastizrádných zločinů

Buď já a ten dobrý, čistý obelhaný a okradený lid a moje vlast, anebo Vy a ta banda vlastizrádných zločinců, které chráníte a kterým tolik vyhovujete. Proto žádám referendum , protože jedině lid je pánem v zemi a z jeho vůle pochází veškerá moc ve státě.

Máte-li tak silnou podporu lidu, jak uvádí sdělovací prostředky, nemáte se čeho bát. Navrhuji Vám je pro nás dva dialog v České televizi. Totéž také navrhuji Václavu Pružinskému – Klausovi, po našem pohovoru. Těším se na ten pohovor, věřím, že bude a loučím se tak, jak jsem se musel hlásit Vašemu otci a strýci.

Herr komandant heftlink čechiše švajnehund nr. 80943 ohne name.
Zdeněk Spálovský, důchodce , KroměřížZ projevů pana Václava Havla:

Listopad 1989 - Letenská pláň
Komunisté vás budou strašit nezaměstnaností, není to pravda, ničeho se nebojte. - a byla nebo nebyla to pravda?

V prosinci 1989 před volbou prezidenta
Dvacet let tvrdila oficiální propaganda, že jsem nepřítelem socialismu, že chci v naší zemi obnovit kapitalismus, že jsem ve službách imperialismu, od něhož přijímám tučné výslužky, že chci být majitelem různých podniků... Byly to všechno lži, jak se záhy přesvědčíte, protože tu brzy začnou vycházet knihy, z nichž bude zřejmé, kdo jsem a co si myslím. - nu a jak to dopadlo?

Z balkonu Melantrichu 1989
Slibuji vám, že funkci prezidenta vezmu na jedno volební období, ale pak bych se chtěl věnovat práci dramatika. Také vám slibuji na svou čest, že pokud se za mého volebního období nezlepší životní úroveň v ČSFR, sám odstoupím z funkce. - a odstoupil nebo neodstoupil?

Prosinec 1989
Pro mne není rozhodující, s jakým slovem jsou sociální jistoty spojovány, ale to, jaké jsou. Já si představuji, že by měly být daleko větší, než jaké poskytovalo to, co mnozí nazývají socialismem. - no a byly větší nebo nebyly?

1.1.1990 v novoročním projevu
Za svůj třetí úkol považuji podporu všeho, co vede k lepšímu postavení dětí, starých lidí, žen, nemocných, těžce pracujících, příslušníků národnostních menšin a vůbec všech občanů, kteří jsou na tom z jakýchkoliv důvodů hůře než ostatní. Žádné lepší potraviny či nemocnice nesmí být výsadou mocných, ale musí být nabídnuty těm, kteří je nejvíce potřebují.
Připravujeme koncepci důkladné ekonomické reformy, která nepřinese sociální stresy, nezaměstnanost, inflaci a jiné problémy, jak se někteří z vás obávají.
Svádět všechno na předchozí vládce nemůžeme nejen proto, že by to neodpovídalo pravdě, ale i proto, že by mohlo oslabit naši povinnost samostatně, svobodně, rozumně a rychle jednat...

23. 1. 1990 při projevu ve Federálním shromáždění
Všichni chceme republiku sociálně spravedlivou, v níž nikdo nebude trpět existenční nejistotou, v níž nebudou strádat lidé ponížení, staří, děti či lidé jakkoli handicapovaní. Chceme republiku, která bude starostlivě pečovat o to, aby zmizely všechny ponižující přehrady mezi různými společenskými vrstvami, republiku, v níž se nebudeme dělit na otroky a pány. Toužím po takové republice více než kdo jiný.

V dubnu 1990 ve veřejném projevu
Náš stát by už nkdy neměl být přívažkem či chudým příbuzným kohokoliv jiného. Musíme sice od jiných mnoho brát a mnohému se učit, ale musíme to po dlouhé době dělat zase jako jejich rovnoprávní partneři, kteří mají také co nabídnout...
Jsou lidé, kteří kalí vodu a panikaří, že se bude zdražovat. Dávejte si na ně pozor!

Na tiskové konferenci po přijetí zákona o volbách na dotaz novinářů
Ptáte se s údivem, jestli bude inflace, jestli bude zdražování? Mnohokrát a jasně tato vláda řekla ve svém programovém prohlášení včetně dalších dokumentů, a ministři na svých tiskových konferencích, že jejich úsilím je, aby přechod od NEekonomiky k ekonomice byl pokojný, bez sociálních aspektů, bez návaznosti nezaměstnanosti, bez jakýchkoliv sociálních krizí nebo podobně. Jestli se sem tam pohne cena cigaret nebo něčeho, to v této chvíli nevím, zatím je snaha, aby se nehýbalo nic, alespoň v nejbližších měsících. Žádné gigantické zdražování nebo dokonce nezaměstnnost, jak to panikáři systematicky šíří, nic takového nepřipravujeme. (Poznámka redakce: za rok dělala inflace a zdražení 56 %.)
(Neříkal náhodou něco podobného Antonín Zápotocký před měnou?)

1990
Již nikdy do žádného paktu nepůjdeme. (A jsme v nějakém paktu?)

29. 6. 1990 ve Federálním shromáždění
Podle mého mínění nesmí náš stát šetřit na investicích do školství a kultury... Také náš mnohokrát deklarovaný úmysl provést reformu tak, aby nevedla k velkým otřesům, velké inflaci nebo dokonce ke ztrátě základních sociálních jistot, musí naši ekonomové přijmout prostě jako úkol, který jim byl zadán. Zde neplatí žádné „Nejde to!“

POŘÁD SI MYSLÍTE, ŽE PRAVDA A LÁSKA ZVÍTĚZÍ NAD LŽÍ A NENÁVISTÍ, KDYŽ ON BYL PRVNÍM LHÁŘEM REPUBLIKY?


VACLAV HAVEL - KOMPLETNI PROJEV 16.12.1989 (AUDIO)
https://www.youtube.com/watch?v=ahQRobQof2Y


Očité svědectví: Opilec a homosexuál Havel a jeho Sašenka
http://radek-velicka.cz/?p=5167

Havlův vzor byl Martin Heidegger
----------
Když se Hitler stal 1933 kancléřem, Heidegger vstoupil do NSDAP a jako rektor řídil nacifikaci university. Havel rád citoval Heideggerovy tirády proti demokracii…

(Obrázek: Obálka Fariasovy knihy „Heidegger a nacismus“)

Zemanovi voliči jsou rudohnědá prasata? Karla nevolí jen zbabělí potomci nevolníků? President je buzna? Přiznám se, že radikalizace tzv. pravdoláskařů v době presidentských voleb 2013 mi vzala dech. Zní to jako by se do módy vracely hnědé košile.

Odchýlili se tito lidé od Havlova učení o pravdě a lásce? A co vůbec o Havlově filosofii víme? Víme vůbec něco?

Střih. Píše se leden 1990. President Havel jede na první státní návštěvu, do Německa. A první, co kancléři Helmutu Kohlovi řekne je toto: „Co kdybychom spolupracovali na rozpuštění všech politických stran s cílem vytvořit pouze jedinou silnou stranu – Stranu Evropy?“ Disident a navrhuje vládu jedné strany?! Šokovaný Kohl se nezmůže na slovo, raději dělá, že nic neslyšel. (John Keane. Václav Havel – politická tragédie v šesti dějstvích. Volvox Globator 199, str. 358)

Nyní příjde kontrolní otázka z politologie. Jak říkáme tomuhle politickému směru, který se staví proti bolševickému znárodňování, ale zároveň je proti pluralitní parlamentní demokracii? Kdo dával při občanské nauce pozor, už ví která bije.

Pan Havel je učebnicová ukázka poučky, že kdo si svoje dějiny nepamatuje, je odsouzen si je zopakovat. Moc se o tom nemluví, ale Havel celou svou filosofii převzal od nacistického filosofa Martina Heideggera. Ostatně Dopisy Olze se někdy označují jako „heideggerovské meditace“. Havel tu Heideggera označuje za „největšího filosofa našeho věku“. (Dopisy Olze, str. 301, dopis ze dne 8.5.1982, text 127)

Jenže „největšího filosofa našeho věku“ jeho názory přivedly přímo do Hitlerovy náruče. Heidegger také cítil „blbou náladu“ jako Havel. Také byl skeptický vůči mravně zkorumpované parlamentní demokracii. Toužil po někom, kdo ten Augiášův chlév vymete a udělá pořádek! Několik měsíců po Adolfově nástupu Heidegger vstupuje do NSDAP, stává se rektorem university ve Freiburgu a řídí její nacifikaci. Přestává se stýkat se svým učitelem Husserlem, který byl židovského původu, ani na pohřeb mu nepřijde.

Otec vědecké metody, filosof Karl Popper o Havlově idolu říká:„Vyzývám filosofy celého světa, aby se dohodli, že už nikdy nezmíní Heideggera ani nepromluví s nikým, kdo Heideggera obhajuje. Ten člověk byl svině. Choval se jako svině ke svému milovanému učiteli a na Německo měl zhoubný vliv.“ (swine, devil, devilish)Zachránit nás může už jenom nějaký bůh

Na heideggerovskou inspiraci u Havla upozorňuje i John Keane v Havlově životopisu (str. 216-7). V proslulé eseji „Moc bezmocných“ (1978) se Havel na německého nacistu odvolává:

„Heidegger výslovně mluví o „krizi demokracie“. Nic skutečně nenasvědčuje tomu, že by západní demo­kracie – tj. demokracie tradičního parlamentního typu – otevírala nějaké hlubší východisko… Skutečně: nezdá se, že by tradiční parlamentní de­mokracie nabízely způsob, jak zásadně čelit „samo­pohybu“ technické civilizace i industriální a kon­zumní společnosti; i ony jsou v jeho vleku a před ním bezradné.“ Pak Havel dodává, že kdyby snad vláda KSČ skončila, parlamentní demokracie by mohla být jedině „jakýmsi vhodným přechodným řešením“. Upínat se k tradiční parla­mentní demokracii jako k politickému ideálu je podle Havla „přinejmenším krátkozraké“.

Havel jako pronikavý myslitel? Sotva. Tyto myšlenky převzal z interview z Der Spiegel (1976), kde Heidegger zavrhuje techniku i demokracii: „Technika stále více odtrhává lidi od půdy a vykořeňuje je. Nevím jestli vy z toho máte strach, ale já rozhodně byl vyděšen, když jsem nedávno viděl fotografii Země pořízenou z Měsíce.“ Demokracie podle něj není prý vhodné zřízení, které by dokázalo zajistit, že člověk ovládne techniku a ne technika člověka. „Podle mne je klíčovou otázkou dneška, jaký politický systém je vhodný pro dnešní technický věk. Nemám na to odpověď. Nejsem přesvědčen, že to je demokracie.“

Jak jinak tento program nazvat než ekofašismus? Heidegger zjevně odmítá Churchillovu tezi, že demokracie je sice otřesná, ale alternativy jsou ještě horší.

Interview v Der Spiegel mělo apokalyptický název „Teď už nás může zachránit jen nějaký bůh“. Právě odtud pramení Havlovo koketování s New Age, jeho volání po „existenciální revoluci“. Nemyslí tím ale návrat k hodnotám křesťanství. Spíše onu mlhavou iracionální teosofii, kterou do Československa přivedl jeho dědeček Vácslav.

Nacistický rektor

Havlův guru vstoupil do NSDAP, když už bylo jasné, co jsou nacisté zač. Po požáru Reichstagu byl v únoru 1933 vyhlášen výjimečný stav. Hitlerovi říšský sněm přiznal diktátorské pravomoci. 8.března ministr vnitra Wilhelm Frick oznámil otevření prvních koncentračních lágrů. Jeden byl v Heubergu poblíž Heideggerova rodiště Messkirchu.

Tyto události Heideggera nadchly natolik, že 1.května 1933 vstoupil do NSDAP.

Běsnění pokračovalo. 10.května se ve městech Německa konalo veřejné pálení knih 20.května Heidegger poslal Hitlerovi veřejný telegram, kde deklaroval svou ochotu spolupracovat na vyčištění universit (Gleichschaltung) podle programu NSDAP.

27.května 1933 Heidegger oblečený v echt nacistické uniformě jako nový rektor university ve Freiburgu pronáší svůj inaugurační proslov. Zajímavé je, že v tomto projevu havlovsky blouzní o potřebě jaksi duchovního ehm jaksi zakořenění, že. Nestačí prý, aby každá věda s chladnou exaktností měřila to či ono. Universita prý potřebuje „spirituální vůdcovství“ a „zakořenění“ v „podstatě“ bytí.

Jak nacifikace university postupovala, vicerektor Joseph Sauer do svého deníku napsal: „Finis Universitätum! To je konec university. A do tohohle svrabu nás navezl ten idiot Heidegger. Přitom jsme ho zvolili rektorem, aby universitnímu světu vdechl novou spirituální vizi. Jaká ironie!“

Pro Heideggera je parlamentní demokracie stejné zlo jako stalinismus se svými Gulagy. Doufal, že Hitler nabídne jakousi Třetí cestu. V přednášce z roku 1935 (Publikováno 1953 v „Úvod do metafyziky“) říká: „Metafyzicky vzato, Rusko i Amerika jsou to samé: na obou stranách vyprázdněné šílenství technologie vymknuté kontrole, všude lidská bytost neomezeně organizována.“ Naději vkládal do Německa, které podle něj je nejvíce spirituální ze všech národů. Nutno uznat, že v tom měl pravdu. I dnes jde Německo v čele světového zeleného hnutí. Právě tam vznikla první silná Strana Zelených.
http://www.asb4.com/floor/philes/heidegger.htm

Osudy kolaboranta po válce

Ani holokaust jeho názory nezměnil. Ještě v roce 1974 napsal svému příteli Heinrichu Petzetovi: „Naše Evropa je likvidována zezdola vinou demokracie.“

Heidegger odsuzoval technickou civilizaci, ale jen pokud sloužila demokratickému režimu. Havel bez okolků (a také bez uvedení citace) převzal Heideggerův bonmot, kde moderní výrobu (automobilovou, zemědělskou) přirovnal k výrobě mrtvol v koncentráku.

Tím více bije do očí, že skutečné koncentráky, továrny na smrt, Heidegger neodsoudil ani na nátlak svých fanoušků (tzv. Heideggerovo velké mlčení). Když se ho v dopise jeho student Herbert Marcuse (ano, ten neomarxista) na to ptal, Heidegger to zlehčil, že nevidí rozdíl mezi plynovými komorami a tím, jak se SSSR choval k Němcům ve Východní Evropě. Trochu to připomíná Havlův přístup k „humanitárnímu bombardování“.

-----
Václav Havel 2009(Na tiskovce, kde podpořil v eurovolbách Zelené)

(Odmítá názor, že Škodovka potřebuje růst výroby, aby lidé měli práci) „Mně to připadá lehce zrůdné. Je to, jako by někdo řekl, že koncentrační tábory být musí, protože přece potřebují zaměstnání ti dozorci a věznitelé. Je třeba klást si přece otázku o smyslu, zda potřebujeme víc a víc aut.“

Martin Heidegger 1949(Soukromá přednáška Das Ge-Stell. Na universitě tehdy jako nacista přednášet nesměl)

„Ze zemědělství je dnes motorizovaný potravinářský průmysl. V podstatě je to totéž jako výroba mrtvol v plynových komorách a vyhlazovacích táborech. Je to to samé co hospodářská blokáda, která má vyhladovět nějakou zemi. Totéž jako výroba vodíkových bomb.“
------

Do Československa se učení téhle „nacistické svině“ (Popperova slova) dostalo například díky filosofu Janu Patočkovi. To jen ten pán, který spolu s dramatikem Havlem byl prvním mluvčím Charty 77. A kterého podpora Charty stála život. Patočka znal Heideggerovu filosofii z první ruky. V letech 1932-33 totiž studoval ve Freiburgu u Heideggera a Husserla!!! Heideggerův těžkopádný opus „Bytí a čas“ z roku 1927 přeložil do češtiny právě Patočka.

Jak se do těchto názorových kruhů dostal Havel? Mladík s kafkovskou přezdívkou Chrobák přece psal absurdní dramata (Théâtre de l’Absurde). Naučný slovník praví, že tento divadelní žánr je odnoží existencialistické filosofie, jejímž představitelem je … právě Heidegger. Navíc Heideggera a jeho žáky publikoval v 60.letech i literární časopis „Tvář“, kde byl Havel redaktorem. Než byl časopis režimem zakázán. Pro naše umělce unuděné socialistickým realismem musel být Heidegger cosi jako zakázané ovoce „ze Západu“.

Jenže to ovoce bylo otrávené. Fascinující je, že po válce nikomu nevadilo, z jakých politických postojů vyplývá Heideggerova filosofie o vyprázdněnosti „bytí“ ve svobodné společnosti. Kolaborant sice po válce dostal zákaz přednášet, ale po pár letech byl omilostněn. Nějakým nedopatřením se z něj stal módní salónní filosof. Zvláště francouzští existencialisté jako Sartre z něj byli na větvi. Když chtěl být nějaký kavárenský intelektál „in“, musel heideggerovsky plivat na civilizaci. Paul Johnson takovým mudrlantům říká „nepřátelé společnosti.“

Různí Havlové lehkomyslně přebírají čísi myšlenky, aniž by znali jejich původ. Nezajímá je, že tato filosofie už jednou vedla k podpoře autoritářských režimů. A vstupují po druhé do téže řeky.

V roce 1976 nihilista Heidegger zemřel jako uctívaný velikán filosofie. Mezitím stihl vyplodit 70 svazků svých sebraných spisů (Gesamtausgabe). Pokud rádi čtete o „bytí jsoucna“, je to jasná volba. I tehdy vypukly hotové orgie patolízalství, kdy všichni na zesnulého velikána pěli ódy. Až deset let poté (1987) socha spadla z piedestalu, když Viktor Farias vydal knihu „Heidegger a nacismus“.

-----

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/72/Heideggerrundweg0009.JPG/800px-Heideggerrundweg0009.JPG

(Obrázek: Zde novodobý František z Assisi psal svá díla. Heideggerova chata v Todtnaubergu je dnes poutním místem jeho obdivovatelů. Jako Havlova chata v Hrádečku u Trutnova. Zdroj: Wikipedia)

Vítězslav Kremlík je člen Strany svobodných občanů vyšlo na blog.idnes.cz

Literatura:

PS: Heslo „Heidegger_and_Nazism“ na wikipedii dodnes nemá českou verzi. Pokud se toho někdo ujme, bude to záslužná práce. Pak by tam ovšem neměl chybět odstavec o presidentu Václavovi Havlovi.


•Thomas Sheenan. Heidegger and the Nazis. (The New York Review of Books, Vol. XXXV, No. 10 (June 16, 1988), pp. 38-47.) http://heavysideindustries.com/wp-content/uploads/2010/06/88-nazi.pdf (hlavní zdroj)
•Jan Činčera. Výběr z tezí – Martin Heidegger (Občanská společnost – návod k použití, 2003)http://obcan.ecn.cz/index.shtml?apc=fj–1-131143&f=133450
•Eugene Yue-Ching Ho. At 90, and Still Dynamic: Revisiting Sir Karl Popper and Attending His Birthday Party. http://www.tkpw.net/hk-ies/n23a/ (odtud je citován Popperův názor na Heideggera)
•Heideggerovo interview pro Spiegel: “Nur noch ein Gott kann uns retten,” Der Spiegel, 31. květnahttp://web.ics.purdue.edu/~other1/Heidegger%20Der%20Spiegel.pdf (anglický překlad)
•Ivan Dubský. Ve věci Heidegger (Oikomenh, 1997)
•Václav Havel. Dopisy Olze (Atlantis 1990)
•The Self-Assertion of the German University (Inaugurační projev rektora Heideggera 1933)https://webspace.utexas.edu/hcleaver/www/330T/350kPEEHeideggerSelf-Assertion.pdf
•Podle Hájka inspiroval Havla Mussolini a fašismus (Novinky.cz 14.prosince 2012)http://www.novinky.cz/domaci/287871-podle-hajka-inspiroval-havla-mussolini-a-fasismus.html
•Přestaňte útočit na Václava Havla, vyzývají Klause spisovatelé (Lidovky.cz 13.února 2013)http://www.lidovky.cz/cesky-pen-klub-vyzval-klause-aby-nechal-utoku-na-sveho-predchudce-py4-/zpravy-domov.aspx?c=A130213_175952_ln_domov_hm
•V.Kremlík. Havlův Římský klub: Lidstvo zachrání jen světová diktatura. (iDNes.cz 3.února 2012)http://kremlik.blog.idnes.cz/c/244376/Havluv-Rimsky-klub-Lidstvo-zachrani-jen-svetova-diktatura.html
•Václav Havel. Moc bezmocných (1978)
•Zelení představili své sympatizanty: Havla, Schwarzenberga a Holubovou (Novinky.cz 18.května 2009)http://www.novinky.cz/domaci/169021-zeleni-predstavili-sve-sympatizanty-havla-schwarzenberga-a-holubovou.html
•Slavoj Žižek: Pokusy uniknout logice kapitalismu (Listy – dvouměsíčník pro kulturu a dialog. 6/2005)http://www.listy.cz/archiv.php?cislo=056&clanek=060515 (Názor, jak Havel z Heideggera vychází a dovádí jeho teze dále)
•Jeffrey Van Davis. Only a God Can Save Us (dokumentární film o Heideggerově nacismu) http://www.jeffrey-van-davis.com/index.php?id=14

zdroj: http://www.reformy.cz/zpravy/havluv-vzor-byl-nacisticky-filosof-heidegger/

Admin
Admin

Poèet pøíspìvkù : 90
Join date : 04. 01. 13

https://2013.forumczech.com

Návrat nahoru Goto down

Návrat nahoru


 
Povolení tohoto fóra:
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru